Ατομικό Coaching

Ατομικό Coaching

Η διεργασία του Coaching την οποία ακολουθούμε, βασίζεται στη μεθοδολογία του Center for Advanced Coaching (www.advancedcoaching.com) και αποτελείται από 3+1 φάσεις. Στην διαδικασία αυτή συνήθως εμπλέκονται 3 άτομα από πλευράς του Οργανισμού. Ο Coachee, o Sponsor (ο άνθρωπος από τον Οργανισμό που επιβλέπει το όλο project) και ο άμεσος προϊστάμενος του Coachee.

Pin It

Human Technology, Coaching & Organizational Development Consultants

Για Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς, που επιθυμούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής εκπλήρωσης, είμαστε ένα πολυδιάστατο δίκτυο πολύπειρων επαγγελματιών που έχει ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός Οργανισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

Επικοινωνία

 Τσάτσου 5, Πλάκα 10558, Αθήνα

 2155154043

 6947009292

  Contac us