Νικόλαος Νιώτης

Νικόλαος Νιώτης

Coach και Management Consultant

Ο Νικόλαος Νιώτης είναι Coach και Management Consultant  συνδυάζοντας την εμπειρία του από τους δύο μεγάλους αυτούς άξονες επιχειρηματικής δράσης, ανάπτυξης και σχεδιασμού. Με 20+ εμπειρία στο χώρο του Management σε πολυεθνικές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις λειτούργησε με εστίαση στην ολοκλήρωση και εκτέλεση projects, ανάπτυξη και ενδυνάμωση στελεχών,  βελτιστοποίηση και ανάδειξη δεξιοτήτων ανθρωπίνων ομάδων, ανάπτυξη και ενδυνάμωση ομαδικού κλίματος και συνεργασίας και διαχείριση-συντονισμό  διαπραγματεύσεων κάθε επιπέδου.

Αξιοποιώντας την εμπειρία του στο Management, ολοκλήρωσε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα του Coaching και είναι κάτοχος του Advanced Diploma  Personal and Executive Coaching του Kingstown College-Positivity Coaching, εκπαίδευση πιστοποιημένη κατά ICF και EMCC. Είναι μέλος του Hellenic Coaching Association (H.C.A.) από το 2013.

Το τρίπτυχο λειτουργίας και δράσης του συνίσταται στην διαρκή και πολυεπίπεδη εκπαίδευσή του, τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό του σε όλο το φάσμα της ζωής και στον αρμονικό και ισορροπημένο συνδυασμό των δύο διαφορετικών ρόλων Coach και Manager.

  Human Technology, Coaching & Organizational Development Consultants

  Για Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς, που επιθυμούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής εκπλήρωσης, είμαστε ένα πολυδιάστατο δίκτυο πολύπειρων επαγγελματιών που έχει ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός Οργανισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

  Επικοινωνία

   Τσάτσου 5, Πλάκα 10558, Αθήνα

   2155154043

   6947009292

    Contac us