Ευγενία (Τζένη) Ανδρουκάκη

Ευγενία (Τζένη) Ανδρουκάκη

Coach & HR Professional

Η Ευγενία (Τζένη) Ανδρουκάκη είναι Coach & HR Professional με εστίαση στη ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού με εκτενή εμπειρία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, καθώς και τους μη κυβερνητικούς φορείς. 

Εργαζόμενη σε μεγάλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, στους τομείς εκπαίδευσης, ανάπτυξης και οργανωσιακής υγείας του Ανθρώπινου Δυναμικού, απέκτησε εξειδίκευση στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη των επαγγελματικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, οργάνωσε εθελοντικές δράσεις και συνεισέφερε στην ανάπτυξη και την ισορροπία των ανθρώπων.

Ως σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, διαχειρίστηκε θεσμικές αλλαγές στα θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας, σε διαβουλεύσεις όλα με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ήταν ερευνήτρια σε θέματα οικολογίας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πατρών, ενώ κατα τη μακρόχονη πορεία της της σε περιβαλλοντική, μη κυβερνητικη οργάνωση, εργάστηκε στο πεδίο για την προστασία απειλούμενων ειδών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, δημιουργώντας δίκτυα ευαισθητοποίησης και συνεισφοράς με τοπικές κοινωνίες και δημόσιες αρχές.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBAμε διεθνή προσανατολισμό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Έχειεκπαιδευτεί σε Life, Executive & Team Coaching, είναι ICF Training Accredited και μέλος του International Coaching Federation.

Ως coach, στοχεύει την ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να προχωρήσουν στην εκπλήρωση του οράματός τους, ζώντας σύμφωνα με τις αξίες τους και σε ισορροπία με το περιβάλλον τους. 

  Human Technology, Coaching & Organizational Development Consultants

  Για Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς, που επιθυμούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής εκπλήρωσης, είμαστε ένα πολυδιάστατο δίκτυο πολύπειρων επαγγελματιών που έχει ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός Οργανισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

  Επικοινωνία

   Τσάτσου 5, Πλάκα 10558, Αθήνα

   2155154043

   6947009292

    Contac us